TwitterE-mail

Privacy

Parel-wonen.nl is eigendom van Parel Wonen. Voor Parel Wonen is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Parel Wonen zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het het gebruik van de website te bevorderen kan Parel Wonen gegevens vastleggen in een bestand. Parel Wonen gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Parel Wonen en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Parel Wonen hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Parel Wonen besluit zijn gegevens via Parel Wonen aan derden te verstrekken, dan is Parel Wonen op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Parel Wonen zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk op info@parel-wonen.nl

Beveiliging gegevens
Parel Wonen maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Parel Wonen haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
Parel Wonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

Bedrijfsgegevens:
Parel Wonen
Postbus 158
5062 AD Oisterwijk
The Netherlands

Laatste wijziging | 17 september 2010 | Oisterwijk
© 2009 - 2018   Parel Wonen
Powered by   Stratego Branding